• ČESKY
  • ENGLISH

DODAVATEL KOMPLEXNÍCH
INVESTIČNÍCH CELKŮ

270Přes 270 úspěšně zrealizovaných projektů v investiční sféře
ZKUŠENOSTITým zkušených inženýrů a projektantů
30Více než 30 let zkušeností v investiční výstavbě

HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Společnost UNIS International, SE se specializuje na projekty EPC (Engineering, Procurement and Construction), EPS (Engineering, Procurement, Supervision) a PMC (Project Management Consultancy), především do oblasti zpracování ropy a zemního plynu a energetiky. Realizace všech projektu je prováděna mateřskou společností UNIS, a.s., která je stoprocentní vlastník společností UNIS International, SE.
Zajišťuje zejména funkce generálního projektanta a dodavatele, tj. inženýring, projektový management, zpracování projektové dokumentace Procesní, Strojní a Stavební části, části MaR a Elektro, dodávky zařízení, včetně jejich montáže, uvedení do provozu a provedení garančních zkoušek. Tyto služby a činnosti vhodně doplňuje nabídka servisních služeb a inženýrsko-technická poradenská činnost. Veškeré zpracované projekty se provádí dle smluvně definovaných norem (např. ČSN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST, ASME a dalších).

Projekty probíhají formou „na klíč“, což umožňuje zajištění komplexní realizace projektu od prvotního záměru, až po uvedení do provozu při dodržení pevného harmonogramu a pevné ceny dle přesně definovaného předmětu.

SLUŽBY INŽENÝRINGU

Projektový management
Site management
PŘEDPROJEKTOVÉ
PRÁCE
PROJEKČNÍ
PRÁCE
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
DODÁVEK
VÝSTAVBA
TESTOVÁNÍ
UVEDENÍ DO PROVOZU
 • Studie Investičního záměru
 • Studie proveditelnosti
 • Geologie
 • Geodezie
 • Ekologie
 • Zhodnocení stávajícího stavu zařízení / jednotky
 • Podmínky připojení k vnějším zdrojům a sítím (Elektro, Voda, Plyn, Telekomuniakce, Železnice, Silnice .......)
 • Výběr licenzora technologického procesu
 • BEP / Process book
 • Základní technologická řešení licenzora
 • Basic Design / Dokumentace územního rozhodnutí / Dokumentace pro stavební povolení
 • Front - End Engineering Design (FEED)
 • Posouzení (Expertíza) dokumentace, vydání stavebního povolení
 • Detail Design / HAZOP
 • Dokumentace provozní a údržbová (operační manuál)
 • Dokumentace zkoušek a uvádění do provozu
 • Dokumetace skutečného stavu, dokumentace skutečného provedení stavby
 • Specifikace a objednání hlavního technologického zařízení + zařízení s dlouhou dodací lhůtou
 • Specifikace a objednání ostatního zařízení
 • Materiálové rekvizice
 • Účast na inspekcích a testech zařízení / dodávek (FAT, průběžné inspekce, ….)
 • Protokolární převzetí zařízení / dodávek (přejímka)
 • Průvodně technická dokumentace dodávek
 • Přípravné práce na staveništi
 • Zařízení staveniště
 • Stavebně montážní práce všech profesí
 • Autorský dozor
 • Supervize při montáží zařízení
 • Individuální a předkomplexní zkoušky
 • Komplexní zkoušky
 • Prokázání technologických parametru
 • Zaškolení obsluhy jak pro technologický proces, tak pro údržbu zařízení
 • Zkušební provoz
 • Povolení v provozování závodu
 • Předání díla
 • Záruční a pozáruční servis 

REFERENCE

Společnost UNIS International, SE se opírá o bohaté zkušenosti společnosti UNIS, a.s

SKUPINA UNIS

KVALITA

Politika kvality je zajišťována mateřskou společnosti UNIS, a.s., která je certifikována certifikačním orgánem Lloyd’s Register Quality Assurance podle standardů systému kvality ISO 9001:2015 pro projekty vykonávané v investiční sféře. Od projektování, vývoj, dodávky zařízení, kompletaci, systémovou integraci včetně vývoje softwaru, instalaci a přejímací testy přístrojové techniky, řídicí a informační systémy, silnoproudá zařízení až po servis dodávaných zařízení. Ke zvýšení konkurenceschopnosti a neustálé nároky zákazníků na kvalitu služeb vedly k zavedení systému řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001:2013 a systém řízení služeb v souladu s normou ISO/IEC 20000-1:2011.
UNIS International, SE
Jundrovská 33, 624 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 541 515 111
UNIS, a.s.
Mateřská společnost
Jundrovská 33, 624 00 Brno
Česká republika